RODO

RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI


Klauzula informacyjna – dla klientów usług noclegowych z Obiektem Pokoje Gościnne "Helena", ul. Kościelna 20, 57-350 Kudowa Zdrój.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Helena Jakubiec.
2. Kontakt z administratorem danych osobowych – pokojehelena@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania umowy na podstawie: Art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5. Za Pani/Pana zgodą dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będę przez okres niezbędny do realizacji celu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o kontakt
z właścicielem obiektu i poinformowanie
o niedziałającej stronie www.pokojehelena.wkudowie.pl

tel.[+48] 748661620Opiekun strony - Tenet Jelenia Góra tel. 75 64 19 919
Aby aktywowac strone nalezy sie zalogowac tutaj i przedłużyc ważnośc strony